Energie Bespaar Partner

Laatste nieuws

Koopwoning steeds betaalbaarder Koopwoningen worden steeds beter betaalbaar, dankzij de lage rentelasten. De rentelast van een koopwoning is gedaald naar het niveau van 1999, zo becijfert het financieel consumentenplatform Wegwijs.nl. In het 2e kwartaal van 2014 betaalde een huizenkoper gemiddeld 677 euro in de maand. Dat is evenveel als aan het einde van 1999. Die

Het vertrouwen in de woningmarkt stijgt voor de zestiende maand op rij. Dit blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator die specifiek het consumentenvertrouwen in de woningmarkt meet. De Marktindicator steeg afgelopen maand met 1 punt naar waarde 88 tegen een neutraalwaarde van 100 en staat daarmee op hetzelfde niveau als in augustus 2007. Het door

Twee jaar zat de huizenmarkt op een dieptepunt. Maar het komende half jaar wordt het echt beter, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft. Boelhouwer voorspelt dat het seizoenspatroon, waarbij er in het eerste kwartaal minder huizen worden verkocht dan in het laatste kwartaal van het jaar ervoor, nu doorbroken zal worden. Het

Top